ANKARANIN NÜFUSU

NÜFUS DURUMU

Ankara'nın 1927 yılı nüfus sayımına göre toplam nüfusu 404.581 iken, son 73 yılda 10 kat artarak 2000 yılında 4.007.860'a yükselirken, aynı dönemde ülke nüfusu 5 kat artmıştır. 1927-1935 döneminde ilimizin yıllık nüfus artış hızı ‰ 34,7 iken, 1990-2000 döneminde ‰.24,4'e düşmüştür. 1927 yılında il nüfusu ülke nüfusu içinde % 3,2'lik bir paya sahip iken, 2000 yılında yaklaşık % 6'lık bir paya ulaşmıştır.

Genel Nüfus Sayımlarına Göre Şehir ve Köy Nüfusu

 

1990

1997*

2000

Kırsal Alan (Köyler)

399.576

400.283

467.338

Şehir (Belediyeler )

2.836.802

3.231.329

3.540.522

Toplam

3.236.378

3.631.612

4.007.860

*1997 yılı nüfusu ikametgaha göredir. Kaynak: DİE

İlimizde ortalama hane halkı büyüklüğü azalış eğiliminde olup, 1955 yılında 7,0 olan ortalama hane halkı büyüklüğü, 2000 yılında 3,8 kişiye düşmüştür. İl nüfusunun; 1935 yılında % 80'i Ankara doğumlu iken, 2000 yılında ise Ankara'da doğan kişilerin il nüfusu içindeki oranı % 53'e düşmüştür. Ankara nüfusuna dahil olup başka illerde doğanlar içinde en yüksek payı % 4,3 ile Çorum İli doğumlular almaktadır. Yozgat, Çankırı ve Kırşehir doğumlular sonraki sırayı takip etmektedir. Nüfusun gelişimine ilişkin bilgiler aşağıda tablo ve grafikte görülmektedir.

Seçilmiş Sayım Yıllarına Göre Nüfus ve Nüfus Artış Hızları

Yıllar

Nüfus Miktarı

Nüfus Artış Hızı (‰)

1927

404.581

-

1940

620.965

24,28

l950

819.693

32,85

1960

1.321.380

32,92

1970

2.041.658

43,29

1980

2.854.689

19,82

1985

3.306.327

29,38

1990

3.236.378

21,28

1997

3.631.612

18,58

2000

4.007.860

21,37

Kaynak : DİE

İlimizde 2003 yılında; 54.191 doğum, 27.380 ölüm, 32.193 evlenme ve 7.478 boşanma olayı gerçekleşmiştir.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !